Do kogo skierowana jest pomoc

  • Jeżeli zaciągnąłeś kredyt w walucie franka szwajcarskiego (CHF), EURO, USD lub innej walucie, ale spłacasz go w złotówkach (PLN)
  • Umowę zawarłeś mniej więcej w okresie 2004r. - 2010r.
  • Twoje raty kredytu wzrastały na przełomie lat wraz ze wzrostem kursu CHF
To jest bardzo prawdopodobne, że Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia i należy Ci się zwrot zapłaconych bankowi kwot.

Jakie są korzyści ze skorzystania z pomocy przez Frankowiczów

Unieważnienie umowy

Unieważnienie umowy

Frankowicze mogą żądać stwierdzania nieważności umowy kredytu, co skutkuje uznaniem, iż taka umowa nigdy nie została zawarta. W konsekwencji Frankowicze mogą żądać, aby bank zwrócił im sumę wszystkich rat, które zostały zapłacone na rzecz banku. Bank może domagać się zwrotu tylko kwoty, którą pożyczył, bez odsetek, bez prowizji, bez jakichkolwiek kosztów.
Odfrankowanie kredytu

Odfrankowanie kredytu

Jeżeli nie chcesz unieważnienia lub z innych powodów zapisy Twojej umowy na to nie pozwalają, możesz skorzystać z żądania odfrankowienia kredytu. W tej procedurze sąd stwierdza nieważność postanowień, na podstawie których bank wyliczał wysokość raty w oparciu o kurs waluty obcej (CHF). Dzięki temu banki zmuszone są zwrócić Frankowiczom nadpłacone raty, gdzie nadpłata wynika ze stosowania zawyżonych kursów CHF. Dzięki temu nie tylko odzyskasz część zapłaconych rat, ale obniżysz swoje przyszłe raty

Przykłady klauzul uznanych za niedozwolone

Zapisy z różnych umów Frankowiczów mogą się treściowo nieco różnić, jednakże gdy według takiego postanowienia bank dokonuje wyliczenia kwoty kredytu lub raty w oparciu o własne kursy, można z powodzeniem zakwestionować takie klauzule.
Odfrankowanie kredytu
Kwota kredytu denominowanego w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z "Tabelą kursów" obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu. Niedozwolona klauzula wypłaty kredytu
Odfrankowanie kredytu
Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych określana jest w CHF. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z "Tabelą kursów" obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Niedozwolona klauzula wypłaty kredytu

Współpraca z adwokatem w kilku krokach

1

Przygotuj umowę
i wszystkie załączniki
(w tym regulamin
kredytowania).

2

Prześlij nam
swoją umowę
wraz z załącznikami.

3

Adwokat dokona analizy umowy
i skontaktuje się z Tobą
z zaproponowanym
rozwiązaniem problemu.

Zgłoś się do adwokata po profesjonalną pomoc

Bezpłatna analiza umowy

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij adwokatowi swoją umowę i regulamin, a otrzymasz bezpłatną analizę.
Reklamacja do banku

Reklamacja do banku

Adwokat pomoże w przygotowaniu reklamacji, w której bank zostanie wezwany do zapłaty.
Reprezentacja w sądzie

Reprezentacja w sądzie

Jeżeli Bank odmówi uwzględnienia reklamacji, adwokat reprezentuje Frankowiczów przed Sądem, sporządzając pozew, pozostałe pisma oraz pomagając na rozprawie.

Napisz lub zadzwoń do nas,
a odezwiemy się niezwłocznie

* pole wymagane